Módulo do Primeiro curso do ciclo superior de sistemas de Telecomunicación e Informáticos onde aprenderase a instalar, manter e configurar os mais importantes Sistemas Operativos, e a programar en C.