Módulo de 2º curso do Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos onde se desenrrolan dous proxectos de Telecomunicacións.