Este curso contén os apuntes, exercicios e material que se impartirá na materia de informática de 4º ESO