Módulo do segundo curso do Ciclo de Grao Medio de Instalacións de Telecomunicacións.