Asignatura de 2º ano do ciclo superior de sistemas de telecomunicación e informáticos