PREPARACIÓN DA MATERIA DE XEOGRAFÍA DE ESPAÑA DE 2º BACHARELATO CON VISTAS Á PRESENTACIÓN DAS PROBAS ABAU 2021