Claustro de Profesores

Sesión da Xunta de Avaliación Final Ordinaria (II)

23/06/2021 06:45
23/06/2021 18:15
Etc/GMT+2

O mércores 23 de xuño terá lugar a xunta de avaliación final ordinaria dos seguintes grupos:

Pola mañá:

  • Pendentes
  • 2º de Bacharelato
  • 1º de ESO e 2º de ESO (grupos A e B)

Pola tarde

  • 2º de ESO (grupos, C, D e E)
  • 3º de ESO (grupos A, B e C)

 

As avaliacións da mañá comezan ás 8:45 e rematan ás 14:30.

As avaliacións da tarde comezan ás 16:00 e rematan ás 20:15.

 

Sesión da Xunta de Avaliación Final Ordinaria

22/06/2021 14:00
22/06/2021 18:15
Etc/GMT+2

O martes 22 de xuño terá lugar a xunta de avaliación final ordinaria de 1º de Bacharelato, comezando a primeira ás 16:00 e a última ás 19:30.

..

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS

José Manuel Rey Bao (Xefe Departamento)

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Miguel Orosa García (Xefe Departamento)

Laura Álvarez Cabana

Celtia González Vázquez

Mª Jesús Santamariña Núñez

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Patricia Dapena Puentes (Xefe Departamento)

Xabier Doporto Santos

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Leonardo Piñeiro Pereira (Xefe Departamento)

Álvaro Rivas Ares

José Antonio Valverde Morán

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Asunción Castellano Castillo (Xefe Departamento)

Jesús Pérez Otero

 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

Mª Luisa Muiño Rey (Xefa Departamento)

Jorge Blanco Aller

Héctor Valiño Río

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Beatriz Muíño Raña (Xefa Departamento)

Ana Carballo Vázquez


Mª Beatriz Vázquez Agilda

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN

 Teresa Iglesias Remuiñán (Xefa Departamento)

 

 

DEPARTAMENTO DE  GREGO

 Francisco Calaza Fernández (Xefe Departamento)

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Laura Rodríguez Manso (Xefa Departamento)

Elvira Charlín Carracedo (Coord. sección bilingüe)

Mercedes Beceiro Pérez

Jaime Couto Sánchez

Ana Vicos Lemos

Mª José Pardo Fandiño

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

David del Río Entonado (Xefe Departamento)

Elvira Castro Otero

Ana Belén García Paredes

David Loureiro González

Guadalupe Pardo Varela

Francisco Rodríguez Coloma

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA GALEGA

José Manuel Montero Gómez (Xefe Departamento)

Oscar García Ramos

Mª Belén Iglesias Gómez
Xan Munín Neira

Carmen Suárez Moledo

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Natalia Pou de los Mozos (Xefa Departamento)

Diego Félix Armesto Ramón

Lourdes Calvo Seoane

Mar Lorenzo González

Beatriz Macho Eiras

Dominga Pérez Amor

Susana Pérez Creo

Ana Ruiz Soto

Pilar Vázquez Febrero

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

María Pilar Pazos Castelos (Xefa Departamento)

Blanca Bello Sobral

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Amparo Mejuto Costa (Xefa Departamento)

Ramón Ferreño Mariño (Pedagoxía Terapéutica)

 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN CATÓLICA

Pilar Mosquera Boutureira (Xefa Departamento)

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

Juan Neira Fernández (Xefe Departamento)

Carmen Núñez Faraldo

Ángela Vázquez Álvarez

 

DEPARTAMENTO DE CCSS, XEOGRAFÍA E HISTORIA      

Julián Ferrer García (Xefe Departamento)

Teresa Bellón Patiño

Carlos Díaz Diéguez

Xosé Luis Mosquera Camba

Mª Carmen Rodríguez García

 

CICLO SUPERIOR DE XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS    

Manuel Silvar Formoso (Xefe Departamento)

Emilia Abelairas Salcedo

Rosalía Martínez Souto

María Jesús Pardo Regueiro

 

Distribuir contido