Claustro de Profesores

..

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS

José Manuel Rey Bao (Xefe Departamento)

Marta Penalonga Chao

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Miguel Orosa García (Xefe Departamento)

José Angel García Pérez

Mª Jesús Santamariña Núñez

Laura Álvarez Cabana

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Alejandra Abuín Sixto (Xefe Departamento)

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

José Antonio Valverde Morán (Xefe Departamento)

Leonardo Piñeiro Pereira

Adrián Salgado Garrués

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

José Luis Gorrochategui Santos (Xefe Departamento)

Asunción Castellano Castillo

 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

Mª Luisa Muiño Rey (Xefa Departamento)

Jorge Blanco Aller

Olga Blanco Mosquera

  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Mª Beatriz Vázquez Agilda (Xefa Departamento)

Beatriz Muíño Raña

Irene García Pérez


DEPARTAMENTO DE LATÍN

 Teresa Iglesias Remuiñán (Xefa Departamento)

 

 

DEPARTAMENTO DE  GREGO

 Francisco Calaza Fernández (Xefe Departamento)

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Elvira Charlín Carracedo  (Xefa Departamento e Coord. sección bilingüe)

Jaime Couto Sánchez

Ana Vicos Lemos

Teresa Herguedas Ramos

Mª José Pardo Fandiño

Laura Rodríguez Manso

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Concepción Barrilero González (Xefa Departamento)

Francisco Rodríguez Coloma

Elvira Castro Otero

Ana Belén García Paredes

Nieves López Díaz

David del Río Entonado

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA GALEGA

José Manuel Montero Gómez (Xefe Departamento)

Oscar García Ramos

Xan Munín Neira

Carmen Suárez Moledo

Gema Sanjurjo Rodríguez

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Adolfo Gabín Sánchez (Xefe Departamento)

Ana Ruiz Soto

Dominga Pérez Amor

Natalia Pou de los Mozos

Mar Lorenzo González

Pilar Vázquez Febrero

María del Moral Torres

Olga Fraga Sánchez

 

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Blanca Bello Sobral (Xefa Departamento)

María Pilar Pazos Castelos

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Amparo Mejuto Costa (Xefa Departamento)

Ramón Ferreño Mariño (Pedagoxía Terapéutica)

 

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN CATÓLICA

Pilar Mosquera Boutureira (Xefa Departamento)

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

Juan Neira Fernández (Xefe Departamento)

Carmen Núñez Faraldo

Ángela Vázquez Álvarez

 

DEPARTAMENTO DE CCSS, XEOGRAFÍA E HISTORIA      

Julián Ferrer García (Xefe Departamento)

Teresa Bellón Patiño

Xosé Luis Mosquera Camba

Delfina Ruibal Vaamonde

Carlos Díaz Dieguez

 

CICLO SUPERIOR DE XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS    

Manuel Silvar Formoso (Xefe Departamento)

María Jesús Pardo Regueiro

Carmen Mª García Miranda

Natalia Ferradas Bautista

 

 

 

Distribuir contido