Curso de Debuxo Técnico para os alumnos e alumnas de  1º de BAC