Categoría para materias pendentes

Curso para os alumnos con asignaturas pendientes

INFORMACIÓN SOBRE A MATERIA DE MÚSICA PENDENTE DOS CURSOS DE 2°, 3° DE ESO E DE 1° DE BACHARELATO

Este curso será unha guía para o alumnado que teña pendente a área de Ed. Plástica, Visual e Audiovisual de 1º ESO. Publicaremos nel as diferentes unidades didácticas nas que se vai traballar e os exercicios que se proporán como práctica, así como toda a información necesario para o alumnado que teña que recuperar esta materia

Este curso está destinado ao alumnado matriculado en 4º ESO que debe recuperar a materia de Ed. Plástica de 3º. Nel publicaremos as diferentes unidades didácticas nas que se traballará, os exercicios prácticos a realizar e toda a información necesaria para o alumnado que ten a materia pendente de 3º ESO.

Curso para os alumnos e alumnas de 4º e 3º ESO coa materia pendente de 2ºESO.