Cursos de apoio do Departamento de Orientación.

Recursos relacionados coa atención á diversidade para todo o profesorado.

Curso creado no PFPP rama das TIC curso 2020-21 por profesorado do IES Francisco Aguiar Betanzos

Orientación académica para os cursos do IES Francisco Aguiar.

A continuación preséntase unha serie de materiais de uso nas titorías , con estes recursos ,a revisar, podedes traballar aquelo que entendades sexa de interés nesta Pandemia.