Esquema de tema

 • Tema 3

  EXEMPLOS DE EXAMES DA 1ª AVALIACIÓN

  Exemplos de exames de cursos anteriores.
  Tede en conta que a materia obxecto de exame pode non corresponderse totalmente coa deste curso.
 • Tema 4

  EXEMPLOS DE EXAMES DA 2ª AVALIACIÓN


  Exemplos de exames de cursos anteriores.
  Tede en conta que a materia obxecto de exame pode non corresponderse totalmente coa deste curso.
  Sorte!!

  CURSO 2015/16
  2ª parte da 2ª avaliación: o que corresponde a recursos hídricos está na carpeta 1ª parte da 3ª avaliación
 • Tema 5

  EXEMPLOS DE EXAMES DA 3ª AVALIACIÓN

  Como sempre, lembrade que non se axustan exactamente á materia obxecto de exame. Todos teñen algunha pregunta sobre o que vos entra.

 • temas bio con anotacións

  Non están:

  O tema da célula. Tedes as orientacións na páxina da ciug. Tedes que coñecer a estrutura da membrana, os compoñentes e a súa función. Os tipos de transporte, diferenciando claramente entre transporte activo e pasivo. Os orgánulos celulares e a súa función. A relación entre RE, AG, lisosomas e mesmo compoñentes da membrana.

  Do tema de xenética mendeliana, coñecer ben as leis de mendel, os ditintos tipos de herdanza (dominancia, codominancia e herdanza intermedia), a herdanza do sexo, a herdanza ligada ao sexo, herdanza dos grupos sanguíneos.

  O tema de Evolución e Xenética de Poboacións está xa moi resumido.

  Do tema de metabolismo xa tedes as indicacións no propio texto.