Esquema de tema

 • temas bio con anotacións

  Non están:

  O tema da célula. Tedes as orientacións na páxina da ciug. Tedes que coñecer a estrutura da membrana, os compoñentes e a súa función. Os tipos de transporte, diferenciando claramente entre transporte activo e pasivo. Os orgánulos celulares e a súa función. A relación entre RE, AG, lisosomas e mesmo compoñentes da membrana.

  Do tema de xenética mendeliana, coñecer ben as leis de mendel, os ditintos tipos de herdanza (dominancia, codominancia e herdanza intermedia), a herdanza do sexo, a herdanza ligada ao sexo, herdanza dos grupos sanguíneos.

  O tema de Evolución e Xenética de Poboacións está xa moi resumido.

  Do tema de metabolismo xa tedes as indicacións no propio texto.