Escolla de obras de lectura para formentar o hábito lector