Curso de Filosofía e cidadanía para 1º de bacharelato