Temario da materia Ciencias da Terra e Medioambientais

Materiais para bioloxía e xeoloxía de 1º bac
Apuntes para CMC de 1º Bacharelato

A informacion xenetica

Exercicios sobre o cambio climatico
Comparativa das distintas fontes enerxéticas. Xestión sostible das mesmas.
Este é un curso virtual para explicar os mitos relacionados coa alimentación e a saúde, con recomendacións para realizar unha dieta axeitada para unha vida sana.