Conceptos relixiosos asumibles por crentes e non crentes. 

curso de arte roánica