Curso de formación para profesorado implicado no proxecto Abalar