Contidos das materias pendentes de 1º de Bacharelato

Información e materiais para preparar a proba de recuperación para Pendentes de Inglés de 1º BAC.

1º Parcial:  Xoves 12 Novembro – 16:15-17:45

2º Parcial:  23-25 Febreiro.

3º Parcial:  04-06 Maio

Neste fio iremos colgando información sobre a superación da materia de Matemáticas Aplicadas ás CCSS de 1º de BAC pendente de cursos anteriores.

Neste fio iremos colgando información sobre a superación da materia de Matemáticas de 1º de BAC pendente de cursos anteriores.