PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021

 

 

Adiadas ata novo aviso as eleccións ao Consello Escolar

Segundo se establece na Resolución do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, adíanse todos os procesos electorais para a proclamación de novos/as representantes no Consello Escolar que se convocaran seguindo a Resolución do 30 de setembro de 2020 (publicada no DOG nº204 de 8 de outubro).

Ante esta resolución, os comicios que se ían celebrar no

Eleccións ao Consello Escolar 2020-2021

Estimada Comunidade Educativa:

De acordo co Regulamento Orgánico dos Institutos de Ensino Secundario –Decreto 324/1996, do 26 de xullo- (DOG nº156 de 9 de agosto) e da Resolución do 30 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación

CARTA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Dende o departamento de orientación do CEIP Plurilingüe Santa María nos gustaría facer fincapé nos alumnos/as con NEE. A educación destes alumnos debe rexirse polo principio de atención a diversidade. No noso centro ademais das correspondentes adaptacións curriculares que non entendemos so como unha mera adaptación de contidos curriculares, pretendemos priorizar a funcionalidade.

Coñecendo os cogomelos

Durante o mes de outubro e novembro, o alumnado de 1º e 2º de ESO está a traballar cos cogomelos: recoñecer as súas características, o seu hábitat, as súas peculiaridades e, sobre todo, distinguir se son ou non comestibles.  Realizaron unha recolección e unha exposición dos mesmos, ademais de elaborar un mural coa información recollida. Agora van elaborar un caderno persoal con todos eses datos. Traballarase de xeito plurilingüe de xeito interdisciplinar con castelán, inglés e francés.

Powered by Drupal - Design by artinet