Benvidos...
    Skip available courses

    Available courses

    Dende esta plataforma dáselle acceso ás familias a ter un seguemento continuado da evolución dos alumnos do instituto.

    A educación para a convivencia democrática, o traballo a favor da cidadanía e os dereitos humanos nos centros educativos, precisa da posta en marcha de plans de mellora da convivencia escolar, obxectivo básico que a administración educativa galega quere propiciar de maneira decidida e inequívoca no marco das súas competencias.