Curso para o alumnado que debe recuperar a materia de Tecnoloxías de 2º de ESO

Curso de 2º de Tecnología.

Recursos da materia de Tecnoloxía de 4º de ESO