Cursos dispoñíbeis

CURSO FORMACIÓN INICIAL BÁSICA PARA O MANEXO DE FERRAMENTAS PARA DOCENCIA A DISTANCIA

PROFESORA: SABELA SOBRINO

Neste curso os profes podemos compartir documentos, enlaces ou informacións que consideremos útiles para os demáis.
Actividades, normas e información de carácter titorial para os alumnos e alumnas de 3º de ESO: desenvolvemento persoal e social, técnicas de estudo, orientación académica e profesional, novas...
Ficheiros de datos que poden axudar ao estudiante

Repaso de OpenOfficeCal


Este programa, de distribución libre, permite editar diapositivas para crear presentacións con gráficos, textos, elementos multimedia...

 Matemáticas Aplicadas II

Tarefas sobre Métodos Estatísticos 

Biografía de Pitágoras.Escola pitágorica . O teorema noutras culturas.Estudo e aplicación práctica do teorema de pitágoras.

vida y obra 

Exposición do Entroido. 2009

Información de teoría e textos.

Cantares Gallegos .Comentarios

Power Points, apuntes y actividades de la asignatura.

Power Points, apuntes y actividades de la asignatura.

Power Points, apuntes y actividades complementarias de la asignatura.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Apuntes y actividades complementarias para las clases de Castellano en 3º de ESO.

Textos, vídeos, foros y otras curiosidades en torno a algunas obras , épocas o autores de teatro.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Autores: Guillermo Diamente y Laura Morales

Nemo (lic. CC0 1.0)

Curso sobre la competencia comunicativa en 2º ESO a través de los textos (descriptivos, narrativos, instructivos, exposi- tivos y argumentativos).

Creado por Guillermo Diamante Colado y Laura Morales López, dentro de una licencia de formación concedida por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia (Orde de 5/6/2013, DOG 14/6/2013).
Licencia CC
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Neste curso aproximarémonos á novela policial de Domingo Villar de maneira diferente, percorreremos Vigo, escoitaremos  música de obra e...

Guía para la lectura del libro de Julio Verne.

Espazo do aula virtual destinado o alumnado dos grupos de 3º da ESO A e B.
Espazo do aula virtual destinado o alumnado dos grupos de 1º de Bacharelato A e B
Espazo do aula virtual destinado o alumnado dos grupos de 4º da ESO A e B.
Espazo do aula virtual destinado o alumnado dos grupos de 2º da ESO A e B.
Espazo do aula virtual destinado o alumnado dos grupos de 1º da ESO A e B.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
After trying these activities we will know something more about the 44th and current president of the USA.

Este curso te ayudará a realizar una lectura más profunda y entretenida del libro.

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Cuestionarios para preparar a proba 
Aquí atoparás exercicios baremados según a norma da convocatoria de modo que o resolvelos prepares a proba
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Dende o departamento de orientación pretendemos con este curso facilitar material os titores e titoras á hora de traballar co alumnado na hora de titoría ó longo de todo o curso. O material e as datas para poñelo en práctica son orientativos e adaptables á dinámica de cada titor/a e ás necesidades do grupo. 

Curso de Fca y Qca 3 ESO


Noticias do sitio

(Ningunha nova foi aínda comentada)