O obxetivo do modulo e, por unha parte, proporcionar a capacitación necesaria para adquirir as competencias profesionais correspondentes e, por outra, sembarar a base para aquelos alumnos que desexen ampliar conocimientos de ofirmatica.