Tecnoloxías da Información e Comunicacións - 4ºESO A - Curso 2019-2020