Este curso corresponde a materia Xestión da Documentación Xurídica e Empresarial para o CS de Administración e Finanzas de primeiro curso (AFI1).