O obxetivo do modulo e, por unha parte, proporcionar a capacitación necesaria para adquirir as competencias profesionais correspondentes e, por outra, sembarar a base para aquelos alumnos que desexen ampliar conocimientos de ofirmatica.

A filosofia do curso  e aprender a teória coa practica e proporcionar os conocementos necesarios para adquirir as competencias profesonais correspondentes de informatica. O alumno adquirira os conocimientos básicos e indispensables sobre informática básica e as distintas aplicacións que son necesarias en su traballo.