Este curso corresponde a materia Xestión da Documentación Xurídica e Empresarial para o CS de Administración e Finanzas de primeiro curso (AFI1). 

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.