Información sobre como está estructurada la Aula Virtual

Proxecto ABALAR. GT de Formación en Centro. Curso 2011-12