O curso dividiráse en 10 temas, o primeiro de repaso de contidos, o resto co temario do curso.