Lengua inglesa 1º ESO. O curso estará dividido en 10 temas; o primeiro será repaso dos contidos estudados o ano anterior. O resto do temario centraráse nos contidos propios do nivel.