Materia optativa. Historia da literatura universal desde as primeiras testemuñas escritas ata o século XXI. Dirixido ao alumnado de bacharelato.