Conxunto de tarefas para a aprendizaxe dos recursos para a formación on line.