Nesta aula virtual adicada aos alumnos de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de ESO publicarei materiais complementarios aos impartidos na clase: tarefas de repaso e de ampliación, así como ligazóns de interese relacionadas coa asignatura.