O módulo de ofimática impartirase no primeiro curso de Asistencia a Dirección e nel traballaremos cas aplicacións necesarias para realizar o traballo con computadora.