Aquí encontraréis información sobre diferentes aspectos da materia.

Tratarase de contidos, actividades e tarefas para realizar na casa tanto prácticas como teóricas co obxectivo de posibilitar a reflexión, o coñecemento e, en consecuencia, acadar os obxectivos propostos cara á finalización desta etapa educativa.