Aquí encontraréis información sobre diferentes aspectos da materia.

Tratarase de contidos, actividades e tarefas para realizar na casa tanto prácticas como teóricas co obxectivo de posibilitar a reflexión, conocimiento y, en consecuencia, acadar de xeito positivo os obxectivos competenciais propostos cara a finalización desta etapa educativa.