CONTIDO E ACITIVIDADES DA MATERIA SOCIEDADE E COMUNICACIÓN PARA FP BÁSICA 2