EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTIVA EN BACHARELATO

CURSO 20-21

Materiais, tarefas, actividades e propostas para o estudio, a reflexión e a posta en práctica mediante o traballo na casa co obxectivo de acadar satisfactoriamente os obxectivos do presente curso académico.