Matematicas académicas 4 eso

Profesora:Carmen Paz

Correo: pcc@fernandowirtz.com

Aqui teredes material complementario o que se de en clase.

En caso de confinamento, seguiremos tomando como base este curso da aula virtual