Neste curso da aula virtual irei colgando a materia que se vaia estudiando en clase.  No caso dun novo confinamento, este será o noso  medio para seguir avanzando na asignatura

Para calqueira consulta, a miña dirección de correo é

dre@fernandowirtz.com