Copias de seguridade e medidas de seguridade física e ambiental.

Importancia dun CPD (Centro de Procesamento de Datos) e medidas específicas requeridas.