Fundamentos Hardware correspondente ó réxime de adultos