O obxectivo do curso e, por umna parte, proporcionar a capacitación necesaria para adquirir as competencias profesionais correspondentes e, por outra, sembar a base para a qulos alumnos e usuarios que dexexen ampliar seus conocementos de ofimatica.