Skip to Content

Para facer unha solicitude que non teña un impreso específico pódese usar a seguinte instancia xenérica:

INSTANCIA DE SOLICITUDE XENÉRICA

 

 

 

 

Nos seguintes links tes información sobre todas as materias que ofertamos e que se poden escoller nos distintos cursos de ESO e de Bacharelato.

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACHARELATO CIENCIAS

1º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

2º BACHARELATO CIENCIAS

2º BACHARELATO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

Autorización para a recollida de títulos 

Autorización para a recollida de títulos

Consuelo Trillo Lago (Directora do Instituto)

Sheila Cancela Pérez (Xefa de Estudos)

Serxio Iglesias Rodríguez (Xefe de estudos de adultos)

Antonio Alberto Hernández Taboada (Secretario do Instituto)

Javier Balsa Mosquera (Representante do Persoal non docente)

Emilia María Trillo Lojo (Representante do Concello de Cee)

Bibiana Bértoa Cambón (Representante do Profesorado)

María Susana Cernadas Castelo (Representante do Profesorado)

Modesto Santiago Espasandín Castro (Representante do Profesorado)

Manuel Jesús García Martínez (Representante do Profesorado)

José Lebrancón Nieto (Representante do Profesorado)

Mónica Costa Castro (Representante dos Proxenitores)

Ana Isabel Piñeiro Freire (Representante da ANPA)

Verónica Romero Liñeiro (Representante do Alumnado)

 

NORMATIVA:
LEI ORGÁNICA 2/2006, do 30 de maio de educación (LOE)
LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa
LEI ORGÁNICA 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE)
 
DOCUMENTOS:

Impresos de permiso do profesorado:
 
 
 
 
 
 
 

NOFC:
 
 

 PXA:
 


 

 
DOCUMENTOS DE CICLOS FORMATIVOS:
 by Dr. Radut