Traballo colaborativo

O traballo colaborativo é unha modalidade de traballo na que persoas distintas, con residencia en lugares distantes, poden colaborar nun proxecto. Por exemplo se un grupo de estudiantes do noso instituto se pon en contacto con un grupo de  estudiantes de Huelva para, aplicando o método de Eratóstenes, determinar o radio da Terra. Os estudiantes de Fene e de Huelva realizarían unha serie de medidas, analizarían as súas observacións e chegarían a unha serie de conclusións, para se comunicar utilizan o que lles ofrece Internet: chats, foros, aulas virtuais, wequest,  e wikis. Este sería un método de traballo colaborativo en rede ¿É interesante?

¿será esta a forma de medir o radio da Terra?