Skip to Content

Orientación

Aberto o Prazo para a Solicitude de Admisión en centros educativos públicos para o próximo curso 2023/24

O alumnado que cursa estudos no IES Félix Muriel conta coa reserva de praza neste centro para o vindeiro curso 2023-2024; xa non precisa, por tanto, facer ningún trámite ao respecto ata o momento da matrícula.

O prazo para solicitar praza noutro centro educativo (ESO-BAC) abrangue dende o 1 ao 20 de marzo. Esta solicitude pódese facer sen prexuízo da garantía de permanencia neste centro. Este alumnado perderá o dereito de permanencia no IES Félix Muriel no momento que figure na listaxe definitiva de alumnado admitido do novo centro.

O procedemento de entrega da solicitude de admisión para o curso 2023-2024 farase preferentemente a través plataforma eléctrónica Admisión / Sede electrónica.

Opcionalmente poderá facerse na secretaría do centro. 

 Admisión do 1 ao 20 de marzo de 2023

 

  Nota informativa

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 

Convocadas as Probas de Acceso ao Grao de Ciencias Físicas e do Deporte da UDC

DATAS DAS PROBAS:

22  de Abril de 2023.
20 de Xuño de 2023.
O apto nestas probas mantense ata o curso 2024-2025 e 2025/2026 incluído este. PRAZO DE MATRÍCULA NAS PROBAS:
Para  convocatoria de abril: Ata o 17 de marzo de 2023 ás 14,00h.
Para a convocatoria de xuño: Do 5  ó 17 de xuño de 2023 ás 14,00h.

 
TAXAS DE EXAME:
63,67 euros máis 6 euros en concepto de seguro de accidentes. O pago dos dereitos de exame permite presentarse ás dúas convocatorias. En caso de presentarse de novo á 2ª convocatoria haberá que aboar de novo o seguro de accidentes. 

EXENTOS DAS PROBAS:
Deportistas de alto nivel.

LUGAR DE EXAME: 
Na Facultade de C.C do Deporte e a Educación Física da Universidade da Coruña, sita na Avda. Ernesto Che Guevara, 121, Oleiros

 INSCRICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE AS PROBAS: 

Para efectuar a matrícula nas Probas Específicas de Admisión deberá cubrirse o formulario online de inscrición, e entregar na Secretaría do Centro os documentos que se indican nas instrucións para a inscrición. Enlace á web onde atoparás información sobre:
 
EN QUE CONSISTEN AS PROBAS:
Bloque 1: Proba de adaptación ao medio acuático 
Bloque 2. (elixir unha entre as tres seguintes): 
- Proba de axilidade no chan 
- Proba de carreira de obstáculos 
- Proba de axilidade co balón 
Bloque 3: Proba de resistencia cíclica

ACORDO USO DO MÓBIL PARA AS FAMILIAS

Deixo aquí o " Acordo para usar o Móbil" do que falamos na sesión informativa coas familias que tivemos o pasado xoves 17 de novembro.

Espero sexa de utilidade.

Programacións didácticas 2022-2023

Achégase a programación didáctica correspondente ao curso 2022-2023

Prazo para solicitar bolsas de estudo

O curso que vén:

Vas estudar FP, ENSINANZAS ESPECIAIS (deportivas, artísticas, musicais ou de idiomas) ou BACHARELATO?

Vas ir á Universidade?

Programación didáctica 2021-2022

Achégase a programación didáctica do Departamento de Orientación.

Canceladas as Probas Físicas de Acceso ao Grao en Ciencias da Actividade Físicas e do Deporte

Suspendidas as probas de aptitudes para o acceso ao Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte curso 2021/2022

As dúas universidades galegas que imparten o Grao en Ciencias da Actividade Fisica e do Deporte, Universidade de Vigo e Universidade de Coruña, publicaron unha resolución reitoral na que se informa de que as probas de aptitudes para o acceso ao grao quedan suspendidas para os efectos de admisión no curso 2021-2022 a causa do COVID.
 <

Programación didáctica 2020-2021

Programación didáctica do Departamento de Orientación

Becas para Alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo

Lembramos ás familias a convocatoria das becas para alumnado con n.e.a.e. que rematan o 30 de setembro.

A novidade é que este ano ademais de ir dirixida ao alumnado con TDAH asociado a discapacidade ou Trastorno grave de Conduta, a alumnado con discapacidade, con Trastrono grave da Conduta e alumnado con Altas Capacidades, tamén a poderán solicitar as persoas con Trastorno do Espectro Autista, aínda que non teña recoñecida a discapacidade do 33%.

 

Para máis información, premede nos adxuntos.

Distribuir contido


by Dr. Radut