ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR: RESULTADOS

De acordo o artigo 51º do Decreto 324/1996 do 26 de xullo (DOG 9 de agosto), a xunta electoral do centro proclama aos candidatos elixidos dos diversos sectores para o Consello Escolar:

PROFESORADO:

  • D. CARLOS JAVIER CHOUZA BLANCO (23 votos)
  • D. ALBERTE PAGÁN VÁZQUEZ (23 votos)
  • D. MANUEL PIMENTEL GONZÁLEZ (21 votos)
  • D. LORENZO FRAGA MONTERO (19 votos)

ALUMNADO:

  • D. DANIEL PIÑEIRO GÓMEZ (99 votos)
  • D. PABLO RIAL VÁZQUEZ (65 votos)

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR (VOTACIÓN ALUMNADO)

Tendo en conta o Decreto 92/1988, do 28 de abril e o Decreto 324/1996, do 26 de xullo e a resolución do 25 de setembro de 2016 (DOG do 4 de outubro), convócanse eleccións ao Consello Escolar, para renovación parcial dos seus membros, concretamente no sector do ALUMNADO renovaremos 3. A Xunta Electoral traslada o día da votación por motivos de folga para o día VENRES 25 de novembro.

Buscando facilitar a participación do alumnado, a mesa electoral desprazarase a cada unha das aulas tendo en conta a seguínte orde:

Páxinas