Horarios Recuperación Pendentes ESO

Achegamos o calendario de recuperación pendentes da ESO. Aquelas materias que non aparecen recollidas no calendario se debe a que xa se propuxeron actividades de recuperación a través doutras vías.

CALENDARIO PENDENTES ESO