Novo Horario 2º FPB

A continuación achegamos o novo horario de 2º de Formación Profesional Básica (Informática e Comunicacións), para aquel alumnado que teña que recuperar algunha materia.

Recordamos que o alumnado so deberá acudir a aquelas materias que teña suspensas.

Novo Horario 2º FPB