PROTOCOLO COVID-19

No IES Espiñeira estamos traballando para adaptar o protocolo que elaboraron as Consellerías de Educación e Sanidade para o novo curso 2020-2021. En setembro, o alumando recibirá a información concreta e precisa sobre a aplicación deste protocolo adaptado as necesidades do noso centro.

Para ler este protocolo de carácter xeral clica neste enlace:

“PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021”

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/version_1.10_protocolo_covid_inicio_do_curso_20-21_version_post_mesa_e_xad_2-1.pdf