Lingua Inglesa

WELCOME!

CURSO 2020-21

PROGRAMACIÓN 2020-21

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 

 

CURSO 2019-2020

 

A quí podedes consultar a adaptación da programación didáctica de LINGUA INGLESA feita para o terceiro trimestre deste curso, seguindo as instrucións do 27 de abril do 2020, da Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa.

 

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN LINGUA INGLESA

  

 

Distribuir contido